Miejsca szczepień i chipowania zwierząt z Ukrainy

Gabinet Weterynaryjny Jarosław Mazur

ul. 3 Maja 36, Oleśnica

tel. 601552275

 

Gabinet Weterynaryjny B. G. Wet Grzegorz Grobelny

ul. Długa 30, Twardogóra

tel. 600660686

 

Przychodnia dla zwierząt Jerzy Wojciechowski

ul. Kolejowa 40, Syców

tel. 605069061

 

Gabinet Weterynaryjny DOWET Adrian Zawiaja

ul. Oleśnicka 23, Dobroszyce

tel. 503313844

Wersje archiwalne

OFERTA PRACY w Inspekcji Weterynaryjnej

Szanowni Państwo,

Niniejsza oferta jest skierowana do lekarzy weterynarii, w szczególności młodych absolwentów studiów weterynaryjnych, rozpoczynających zawodową aktywność.

Inspekcja Weterynaryjne jest instytucją wchodzącą w skład rządowej administracji publicznej,  wykonującą zadania państwa w zakresie weterynarii, w następujących obszarach: zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego w tym urzędowe badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, wytwarzanie, obrót i stosowanie pasz,  pasz leczniczych, obrót i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych, rejestracja, identyfikacja i dobrostan zwierząt, przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt.

Praca w Inspekcji Weterynaryjnej kształtuje umiejętność kreatywnego, zespołowego i multidyscyplinarnego działania, a w trakcie wykonywania ustawowych zadań daje możliwość bezpośredniego kontaktu z hodowcami i producentami. Zapewnia również bezpłatne podnoszenie merytorycznych kwalifikacji w ramach szkolenia ustawicznego, a także stwarza możliwość uzyskania dofinansowania podyplomowych studiów specjalizacyjnych.

W ramach nowej perspektywy budżetowej początkujący lekarz weterynarii może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ok. 5 tys. zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), półroczne nagrody uznaniowe, dodatki zadaniowe oraz pakiet socjalny („wczasy pod gruszą”, świadczenia świąteczne), a w przyszłości także awans zawodowy i finansowy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy

Henryk Bajcar

 

Wersje archiwalne

ASF – różowa strefa na terenie powiatu oleśnickiego

Oleśnica, dnia 28 grudnia 2021r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy informuje, iż teren powiatu oleśnickiego został podzielony na dwie strefy, w związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń, ASF.

Strefa objęta ograniczeniami II, tzw. różowa obejmuje gminę Bierutów, miasto Oleśnicę oraz część gminy wiejskiej Oleśnica położonej na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 .

Strefa objęta ograniczeniami I, tzw. niebieska obejmuje gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8.

Każde gospodarstwo utrzymujące świnie zobowiązane jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji (druk)

W strefie różowej każda planowana przesyłka zwierząt ( do rzeźni oraz do hodowli) musi zostać zgłoszona do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy za pomocą pisemnego wniosku (wniosek), na podstawie którego zostanie wydana zgoda – decyzja PLW na przesyłkę zwierząt. Pragnę tutaj zaznaczyć, że dopiero po uzyskaniu decyzji PLW urzędowy lekarz weterynarii wystawi świadectwo zdrowia.

W strefie różowej każdy ubój na użytek własny ( w gospodarstwie) musi być poprzedzony badaniem przedubojowym, oznacza to konieczność zgłaszania uboju na użytek własny na minimum 72 godziny od planowanej daty uboju.

 

Przypominam o konieczności sporządzenia i zatwierdzenia u PLW w Oleśnicy planu bezpieczeństwa biologicznego (wzory).

 

 

Z poważaniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy

Henryk Bajcar

 

 

Wersje archiwalne

ASF – cały powiat oleśnicki w strefie niebieskiej

Od dnia 22 lipca 2021 roku strefa niebieska obowiązuje na terenie całego powiatu oleśnickiego

mapa stref afrykańskiego pomoru świń

Apelujemy do rolników i myśliwych o szczególne przestrzeganie i stosowanie zasad bioasekuracji.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków padłych świń i dzików pod nr telefonu: 71 314 26 11.

Wersje archiwalne

ASF – gminy powiatu oleśnickiego objęte strefą niebieską

W związku ze stwierdzeniem ogniska ASF w gospodarstwie utrzymującym świnie w miejscowości Marianka Mroczańska w powiecie kępińskim trzy gminy powiatu oleśnickiego znalazły się w strefie niebieskiej (ochronnej).

Gminy powiatu oleśnickiego objęte strefą ochronną: Międzybórz, Syców i Dziadowa Kłoda.

Mapa ASF

Obowiązki posiadaczy świń w I strefie (obszar niebieski)

Plan bezpieczeństwa biologicznego

Wersje archiwalne