Opłaty

Opłaty za wydanie zaświadczenia lub decyzji w związku z prowadzoną działalnością dokonuje się na konto Miasta Oleśnica:

1. Wydanie decyzji – 10 zł,

2. Wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Opłat należy dokonywać na nr konta:

44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

Miasto Oleśnica
Ratusz, 56-400 Oleśnica

tytułem:

opłata skarbowa za wydanie decyzji/zaświadczenia

Wersje archiwalne