Druki do pobrania

DRUKI DLA PODMIOTÓW
Zgłoszenie pasieki
Przemieszczenie pasieki
Harmonogram pobierania prób w stadach kur nieśnych

Zgłoszenie wstawienia nowego stada kur nieśnych
Wniosek o rolniczy handel detaliczny (RHD)
Zgłoszenie o numer paszowy

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju domowego
Zgłoszenie akwakultury (stawy rybne)

Wniosek o nadanie statusu dla nowo powstałej siedziby stada
Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju
Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju swin nutrii

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia,
owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń

Zgłoszenie utrzymywania drobiu

Wniosek sprzedaż bezpośrednia miodu

Zaświadczenie o pszczołach do ARiMR

ZGLOSZENIE_PADNIECIA_BYDLA_OWIEC_KOZ

DRUKI DLA LEKARZY WYZNACZONYCH
Rachunki – budżetowe(exel)
Rachunki – opłaty weterynaryjne(pdf)
Rachunki – opłaty weterynaryjne(doc)
Protokół – obserwacja p/k wściekliźnie
Karta obserwacji
Protokół – badanie na gruźlicę
Protokół – pobieranie krwi od świń w kierunku ch. Aujeszkyego
Zgłoszenie pustego gospodarstwa
Protokół – badania monitoringowe

Wersje archiwalne