Udostępnianie informacji publicznych

 

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP , może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIW w Oleśnicy, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pobierz:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.doc (Word)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (AcrobatReader)

 

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Oleśnicy

ul. 3 Maja 20

56-400 Oleśnica