Informacje

Gabinety weterynaryjne na terenie Powiatu Oleśnickiego

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa

Postępowanie z padłymi zwierzętami gospodarskimi

Procedura rejestracji niektórych podmiotów sektora spożywczego

Procedura uzyskania numeru weterynaryjnego dla podmiotów sektora paszowego

Protokół uzgodnienia w sprawie obserwacji zwierzęcia celem wykluczenia wścieklizny

Gorączka Q – epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Badanie mięsa na użytek własny

Ubój cieląt(do 6 m-ca życia), owiec i kóz w gospodarstwie na użytek własny

 

HODOWCY ŚWIŃ

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

wzór spisu świń

rejestr osób wchodzących do pomieszczeń w których utrzymywane są świnie

rejestr środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa

czyszczenie i dezynfekcja

 

 

HODOWCY DROBIU

Wymagania dla hodowców brojlerów kurzych

Wymagania dla hodowców kur nieśnych

 

MYŚLIWI

Dokumenty związanie z odstrzałem sanitarnym dzików:

DDE

Sprawozdanie z wykonania odstrzału sanitarnego

Upoważnienie do wykonania odstrzału sanitarnego do umowy

Rejestr wydanych upoważnień do umowy

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii znakowania tusz

 

Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków

Wersje archiwalne