Ogłoszenie – szkolenie

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OLEŚNICY

ZAPRASZA

NA SZKOLENIE

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA UBOJU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNICY

  1. 3 MAJA 20, 56-400 OLEŚNICA

4 WRZEŚNIA 2024R

O GODZ. 10:00

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie uczestnictwa do Powiatowego Inspektoratu w Oleśnicy do dnia 30 sierpnia 2024r. Zgłoszenia można dokonywać drogą telefoniczną 071 3142611 lub drogą elektroniczną na adres olesnica@wroc.wiw.gov.pl

Po zakończonym szkoleniu  uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17zł i należy ją wpłacić na konto Miasta Oleśnica: 44 9584 0008 2001 0000 0055 0021 Miasto Oleśnica, Ratusz, 56-400 Oleśnica tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

 

Wersje archiwalne

Wysokie temperatury

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy  przypomina o postępowaniu w przypadku temperatur przekraczających 30″ C podczas transportu zwierząt:

W odniesieniu do transportu powyżej 8 godzin:

– transport zwierząt zostanie zatwierdzony w momencie kiedy w środkach transportu został zainstalowany system aktywnego chłodzenia powietrza,

– przy każdym załadunku należy kontrolować system wentylacji i system pojenia zwierząt, czy w zbiornikach znajduje się wystarczająca ilość wody,

– należy aktualizować plany awaryjne pod względem działań jakie przewoźnik i kierowcy mają zamiar podejmować w przypadku wystąpienia wysokich temperatur,

– należy kontrolować stan zdrowia zwierząt w celu ewentualnej eliminacji z transportu,

W przypadku transportu zwierząt do 8 godzin w celach handlowych:

– świadectwo zdrowia zostanie wystawione po uprzednim dokonaniu analizy sytuacji bieżącej prognozy temperatur, zaplanowanej godziny transportu oraz przydatności środka transportu do przewozu zwierząt.

Adres strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii gdzie znajdują się broszury, przewodniki oraz filmy dotyczące dobrych praktyk w transporcie:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-opracowane-w-ramach-projektu-finansowanego-przez-ke-dotyczace-transportu-zwierzat

Wersje archiwalne

ASF – środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świń przedstawimy prezentację która przybliży Państwu nowo obowiązujące zasady.

ASF- prezentacja

Wersje archiwalne