Wysokie temperatury

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy  przypomina o postępowaniu w przypadku temperatur przekraczających 30″ C podczas transportu zwierząt:

W odniesieniu do transportu powyżej 8 godzin:

– transport zwierząt zostanie zatwierdzony w momencie kiedy w środkach transportu został zainstalowany system aktywnego chłodzenia powietrza,

– przy każdym załadunku należy kontrolować system wentylacji i system pojenia zwierząt, czy w zbiornikach znajduje się wystarczająca ilość wody,

– należy aktualizować plany awaryjne pod względem działań jakie przewoźnik i kierowcy mają zamiar podejmować w przypadku wystąpienia wysokich temperatur,

– należy kontrolować stan zdrowia zwierząt w celu ewentualnej eliminacji z transportu,

W przypadku transportu zwierząt do 8 godzin w celach handlowych:

– świadectwo zdrowia zostanie wystawione po uprzednim dokonaniu analizy sytuacji bieżącej prognozy temperatur, zaplanowanej godziny transportu oraz przydatności środka transportu do przewozu zwierząt.

Adres strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii gdzie znajdują się broszury, przewodniki oraz filmy dotyczące dobrych praktyk w transporcie:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-opracowane-w-ramach-projektu-finansowanego-przez-ke-dotyczace-transportu-zwierzat

Wersje archiwalne