Wysoce zjadliwa Grypa Ptaków (HPAI)

Uwaga hodowcy drobiu, rośnie zagrożenie wystąpienia i szerzenia się ognisk HPAI. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy poleca stosowanie się do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768). Podstawowe zasady bioasekuracji to:

– utrzymywanie drobiu bez kontaktu z ptakami dzikimi

– pojenie i karmienie drobiu w miejscach niedostępnych dla dzikich ptaków

– przechowywanie paszy i ściółki w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków

– zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii utrzymywanego drobiu

 

Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia PLW o wystąpieniu niepokojących objawów u drobiu tj.:

– zwiększonej śmiertelności

– spadku pobierania paszy i wody

– nagłego spadku nieśności

– duszności, biegunki

 

Wersje archiwalne