Rozszerzenie strefy ASF o Dziadową Kłodę

Od dnia 22 grudnia 2022 roku obowiązuje nowy załącznik do Rozporządzenia 2021/605, który włącza do obszaru objętego ograniczeniami II w związku z występowaniem ASF, tak zwanej strefy różowej gminę Dziadowa Kłoda. Każdy posiadacz świń zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji. Każdej sprzedaży świń musi towarzyszyć zgoda Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy, w formie pisemnej decyzji. Na 7 dni przed przemieszczeniem należy złożyć wniosek w siedzibie PIW Oleśnica.

mapa

 

Wersje archiwalne