Procedura uzyskania numeru weterynaryjnego dla podmiotów sektora paszowego

-WETERYNARYJNY NUMER IDENTYFIKACYJNY –

 

KAŻDE GOSPODARSTWO WPROWADZAJĄCE NA RYNEK PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO LUB ZWIERZĘTA JEST PODMIOTEM DZIAŁAJĄCYM NA RYNKU PASZ I JAKO TAKIE MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ  W REJESTRZE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2006r, nr 144, poz. 1045 z późn. zm.)

Art. 53, ust. 1, pkt. 14

„(Kto:) Będąc podmiotem działającym na rynku pasz, wykonuje działalność bez wymaganej rejestracji lub zatwierdzenia albo bez uprzedniego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia tej działalności

– podlega karze grzywny”

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. U. z 2005 r., L 35)

Art. 5 ust. 6 „Podmioty działające na rynku pasz oraz rolnicy zaopatrują się w pasze oraz stosują pasze pochodzące wyłącznie z zakładów zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem”

Art. 11  „Podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli:

  • nie zostaną one zarejestrowane, zgodnie z art. 9

lub

  • nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane na mocy art. 10”

JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ  O TYM CZY PODMIOT ZNAJDUJE SIĘ W  REJESTRZE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII I CZY POSIADA JUŻ WETERYNARYJNY NUMER IDENTYFIKACYJNY?

Aby sprawdzić, czy dany podmiot działający na rynku pasz znajduje się w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii należy poczynić następujące kroki:

  • na stronie piw-olesnica.pl wejść w linki – rejestr podmiotów paszowych – wyszukiwanie nazwy;
  • następnie zaznaczyć województwo w obszarze którego podmiot paszowy działa

(np. (02) dolnośląskie) oraz wpisać nazwę podmiotu np. Kowalski – kliknąć szukaj.

 

ABY OTRZYMAĆ WETERYNARYJNY NUMER IDENTYFIKACYJNY NALEŻY:

  • ze strony piw-olesnica.pl pobrać i wypełnić druk „zgłoszenie o numer paszowy”, lub otrzymać i wypełnić go na miejscu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii;
  • Wymagane jest podanie numeru

 

ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU WETERYNARYJNEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO NALEŻY :

  • udać się do kasy Urzędu Miasta w Oleśnicy, mieszczącej się w Ratuszu, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub na konto Urzędu Miasta  w Oleśnicy –  nr konta dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej: 44 9584 0008 2001 0000 0055 0021. Na poleceniu przelewu powinny figurować dane osoby ubiegającej się o nadanie numeru (właściciel gospodarstwa) oraz adnotacja „za zaświadczenie weterynaryjne” w tytule wpłaty;
  • z dowodem dokonania opłaty udać się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy, ul. 3 maja 20, 56-400 Oleśnica, tel. 071 314 26 11, gdzie można uzyskać zaświadczenie. Wymagane jest podanie numeru