Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności PIW Oleśnica.

raport o stanie zapewnienia dostępności PIW Oleśnica

Wersje archiwalne

Bilans 2019

bilans 2019

Wersje archiwalne