ASF – środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świń przedstawimy prezentację która przybliży Państwu nowo obowiązujące zasady.

ASF- prezentacja

Wersje archiwalne