ASF – różowa strefa na terenie powiatu oleśnickiego

Oleśnica, dnia 28 grudnia 2021r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy informuje, iż teren powiatu oleśnickiego został podzielony na dwie strefy, w związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń, ASF.

Strefa objęta ograniczeniami II, tzw. różowa obejmuje gminę Bierutów, miasto Oleśnicę oraz część gminy wiejskiej Oleśnica położonej na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 .

Strefa objęta ograniczeniami I, tzw. niebieska obejmuje gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8.

Każde gospodarstwo utrzymujące świnie zobowiązane jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji (druk)

W strefie różowej każda planowana przesyłka zwierząt ( do rzeźni oraz do hodowli) musi zostać zgłoszona do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy za pomocą pisemnego wniosku (wniosek), na podstawie którego zostanie wydana zgoda – decyzja PLW na przesyłkę zwierząt. Pragnę tutaj zaznaczyć, że dopiero po uzyskaniu decyzji PLW urzędowy lekarz weterynarii wystawi świadectwo zdrowia.

W strefie różowej każdy ubój na użytek własny ( w gospodarstwie) musi być poprzedzony badaniem przedubojowym, oznacza to konieczność zgłaszania uboju na użytek własny na minimum 72 godziny od planowanej daty uboju.

 

Przypominam o konieczności sporządzenia i zatwierdzenia u PLW w Oleśnicy planu bezpieczeństwa biologicznego (wzory).

 

 

Z poważaniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy

Henryk Bajcar

 

 

Wersje archiwalne