ASF – gminy powiatu oleśnickiego objęte strefą niebieską

W związku ze stwierdzeniem ogniska ASF w gospodarstwie utrzymującym świnie w miejscowości Marianka Mroczańska w powiecie kępińskim trzy gminy powiatu oleśnickiego znalazły się w strefie niebieskiej (ochronnej).

Gminy powiatu oleśnickiego objęte strefą ochronną: Międzybórz, Syców i Dziadowa Kłoda.

Mapa ASF

Obowiązki posiadaczy świń w I strefie (obszar niebieski)

Plan bezpieczeństwa biologicznego

Wersje archiwalne