ASF – cały powiat oleśnicki w strefie niebieskiej

Od dnia 22 lipca 2021 roku strefa niebieska obowiązuje na terenie całego powiatu oleśnickiego

mapa stref afrykańskiego pomoru świń

Apelujemy do rolników i myśliwych o szczególne przestrzeganie i stosowanie zasad bioasekuracji.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków padłych świń i dzików pod nr telefonu: 71 314 26 11.

Wersje archiwalne

ASF – gminy powiatu oleśnickiego objęte strefą niebieską

W związku ze stwierdzeniem ogniska ASF w gospodarstwie utrzymującym świnie w miejscowości Marianka Mroczańska w powiecie kępińskim trzy gminy powiatu oleśnickiego znalazły się w strefie niebieskiej (ochronnej).

Gminy powiatu oleśnickiego objęte strefą ochronną: Międzybórz, Syców i Dziadowa Kłoda.

Mapa ASF

Obowiązki posiadaczy świń w I strefie (obszar niebieski)

Plan bezpieczeństwa biologicznego

Wersje archiwalne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności PIW Oleśnica.

raport o stanie zapewnienia dostępności PIW Oleśnica

Wersje archiwalne