Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa

Na podstawie § 7 ust.5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (t.j. Dz.U. 2016 poz. 885) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości nazwiska wyznaczonych lekarzy weterynarii;

 

  Imię nazwisko lekarza weterynarii Obszar działania Siedziba, Tel.
1 Adrian Zawieja Gmina Dobroszyce  

Dobroszyce, Oleśnicka

71/3141145, 503313844

2 Mariusz Żegliński

Badanie metodą wytrawiania

Gmina Oleśnica  

ul. Wiejska 5e, Oleśnica

501254108

3 Andrzej Kłosowski Gmina Dziadowa Kłoda  

Dziadowa Kłoda, Wierzbowa, 62/7851872, 503128115

4 Jerzy Wojciechowski

Badanie metodą wytrawiania

Miasto i Gmina Międzybórz

Miasto i Gmina Syców

 

Syców, Kolejowa 4

62/7852252, 605069061

5 Wojciech Lewandowski Miasto Oleśnica

Gmina Oleśnica

 

Oleśnica, ul.  Kazimierza Wielkiego 3

0602738835

6 Marek Balicki

Badanie metodą wytrawiania

Miasto i Gmina Twardogóra  

Twardogóra, Długa 30

71/3158018, 608685492

7 Grzegorz Grobelny

Badanie metodą wytrawiania

Miasto i Gmina Twardogóra  

Twardogóra, Długa 30

71/3158018, 600660686

 

* Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina posiadaczom zwierząt, że mięso pozyskane z uboju świń, nutrii oraz mięso dzików odstrzelonych podlega obowiązkowemu badaniu na obecność włośni.

* 24 godziny przed ubojem obowiązuje zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii

* Po przeprowadzeniu badania i dokonaniu oceny mięsa jako zdatne do spożycia urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie oraz w imieniu powiatowego lekarza weterynarii pokwitowanie za wykonaną usługę.

Pamiętaj nie jedz niebadanego mięsa, żądaj okazania dowodu badania na włośnie!!!

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu przechowujemy przez 3 lata. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy