Bilans 2019

bilans 2019

Wersje archiwalne

Ptasia grypa daje znać o sobie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy informuje, że w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w miejscowości Dąbrownica w powiecie wrocławskim, Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie nr 7 z dnia 09.03.2020r. w okręgu zagrożonym objętym nakazami i zakazami znalazły się następujące miejscowości naszego powiatu:

Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice, Dobrzeń ,Dobra, Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Piszkawa

Rozporządzenie przewiduje utrzymywanie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do pomieszczeń z drobiem, mycie i odkażanie rąk i obuwia przed i po kontakcie z ptactwem oraz niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii, najbliższego lekarza weterynarii, Wójta o zachorowalności lub padnięciach ptaków.

W najbliższym czasie przeprowadzona będzie perlustracja stad(przegląd stanu zdrowia ) w wyżej wymienionych miejscowościach.

PLW prosi o umożliwienie dostępu do ptaków.

Poniżej link do pełnego tekstu rozporządzenia.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 7

Wersje archiwalne

Dyplom dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy został nagrodzony przez Inspekcję Pracy za działania w obszarze poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się podczas grudniowej gali podsumowania działań prewencyjnych , promocyjnych oraz konkursów w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu.

Wersje archiwalne

Spotkanie z lekarzami urzędowymi

18 grudnia 2019r. odbyło się doroczne spotkanie z lekarzami urzędowymi połączone ze szkoleniem i  podpisaniem umów na kolejny rok współpracy. Podsumowano bieżący rok pracy. Spotkanie zakończyło się wigilijnym poczęstunkiem i życzeniami świateczno-noworocznymi.

Wersje archiwalne