Ptasia grypa daje znać o sobie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy informuje, że w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w miejscowości Dąbrownica w powiecie wrocławskim, Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie nr 7 z dnia 09.03.2020r. w okręgu zagrożonym objętym nakazami i zakazami znalazły się następujące miejscowości naszego powiatu:

Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice, Dobrzeń ,Dobra, Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Piszkawa

Rozporządzenie przewiduje utrzymywanie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do pomieszczeń z drobiem, mycie i odkażanie rąk i obuwia przed i po kontakcie z ptactwem oraz niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii, najbliższego lekarza weterynarii, Wójta o zachorowalności lub padnięciach ptaków.

W najbliższym czasie przeprowadzona będzie perlustracja stad(przegląd stanu zdrowia ) w wyżej wymienionych miejscowościach.

PLW prosi o umożliwienie dostępu do ptaków.

Poniżej link do pełnego tekstu rozporządzenia.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 7

Wersje archiwalne