RSS
A A A K
SmodBIP

UBÓJ CIELĄT (do 6 m-ca życia), OWIEC I KÓZ W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY

 Warunkiem uboju jest spełnienie wymagań„ dotyczę…cych zdrowia zwierząt, warunków uboju i badania poubojowego mięsa. Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich lub prowadzę…cy gospodarstwo na terenie którego bę™dę… ubite inne niż utrzymywane w tym gospodarstwie zwierzęa, informuje powiatowego lekarza weterynarii na piś›mie (wedś‚ug zaś‚ę…cznika 1 do cytowanego wyśźej rozporządzenia) o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cielę…t do 6 miesiąca życia, owiec i kóz, w informacji musi się znaleśşę‡ oświadczenie o zutylizowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

UWAGA!!! Ubój bydś‚a powyśźej 6 miesię™cy jest niedopuszczalny poza rześşnię….
Materiaś‚em szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku cielę…t do ( 6 miesiąca życia) sę…:
1) migdaś‚ki
2) jelita od dwunastnicy do odbytnicy
3) krezka
4) staś‚e odpady powstaję…ce przy uboju i obróbce poubojowej maję…ce kontakt z SRM.
Materiaś‚em szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) sę…:
1) jelito biodrowe
2) ś›ledziona
3) staś‚e odpady powstaję…ce przy uboju i obróbce poubojowej maję…ce kontakt z SRM.
Materiaś‚em szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (powyśźej 12 miesiąca życia) sę…:
1) rdześ„ krę™gowy
2) czaszka ś‚ę…cznie z mózgiem i gaś‚kami ocznymi
3) jelito biodrowe
4) migdaś‚ki
5) ś›ledziona
6) staś‚e odpady powstaję…ce przy uboju i obróbce poubojowej maję…ce kontakt z SRM.
Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:
– uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomość,
– zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
– fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosię w Biurze Powiatowym ARiMR w Sycowie,
– zwrócię‡ paszport w przypadku cielę™cia oraz zniszczyę‡ kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie,

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cielę…t do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 05.02.2015
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 19.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 598