RSS
A A A K
SmodBIP

Dostę™p do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostę™pu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Dostę™p do informacji publicznych


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP , może być‡ udostę™pniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrześ›nia 2001 r. o dostę™pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb wystę™powania o udostę™pnienie informacji publicznej


Osoby chcące uzyskać‡ informację™ z zakresu działania PIW w Oleś›nicy, proszone sę… o wypełnienie wniosku o udostę™pnienie informacji publicznej.

Pobierz:

Wniosek o udostę™pnienie informacji publicznej w formacie *.doc (Word)

Wniosek o udostę™pnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (AcrobatReader)


Wypełniony wniosek należy przesłać‡:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleś›nicy
ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleś›nica Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 13.10.2010
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 10.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 881