RSS
A A A K
SmodBIP

Działalność‡ statutowa

Działalność‡ statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu oleś›nickiego obejmuje:

 • zapobieganie chorobom zakaśşnym zwierząt i ich zwalczanie,
 • badanie zwierząt rześşnych i ich mię™sa, badanie zwierząt łównych i ich mię™sa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad jakoś›cię… zdrowotnę… ś›rodków spośźywczych pochodzenia zwierzę™cego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, skś‚adowania, transportu oraz sprzedaśźy bezpoś›redniej,
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzę™tami i produktami pochodzenia zwierzę™cego,
 • sprawowanie nadzoru nad jakoś›cię… zdrowotnę… ś›rodków śźywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyś‚ę…cznie dla zwierząt,
 • kontrola wystę™powania pozostaś‚oś›ci chemicznych i biologicznych, leków oraz skaśźeś„ promieniotwórczych w tkankach zwierząt, ś›rodkach spośźywczych pochodzenia zwierzę™cego oraz ś›rodkach śźywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakoś›cię… zdrowotnę… materiaś‚u biologicznego,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania


Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 12.10.2010
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 12.10.2010
Dokument oglądany razy: 2 402