RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

1. Przeglądanie stron
Aby przeglądać‡ strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesuję…cy Cię™ dział. Strony BIP publikowane sę… w dwóch stopniach zagś‚ę™bienia - strona i jej podstrony.

Na dole kaśźdej strony znajduje się™ metryczka (dostę™pna po kliknię™ciu na ikonce) z informacjiami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikuję…cej, liczbie odsś‚on dokumentu a takśźe odnoś›nik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsś‚ony liczone sę… od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpś‚ywa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostę™pnia strony systemowe (obowię…zkowe w kaśźdym BIP):
Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najczꙶ›ciej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsś‚on
Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
Pozostaś‚e informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostę™pu do danych publicznych nie uję™tych w BIP
3. Moduś‚ wyszukiwania
Aby przeszukiwać‡ serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać‡ szukanę… frazę™ i kliknę…ę‡ przycisk lub nacisnę…ę‡ klawisz "enter". System umośźliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odnoś›nik do portalu BIP.gov.pl
Pod głównym menu znajduje się™ logo BIP bę™dę…ce odnoś›nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usunię™tych
Jeśźeli jakikolwiek dokument ma zostać‡ usunię™ty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usunię™tych wraz z adnotację… o powodzie usunię™cia. Uwaga: usunię™ty dokument może został‡ przywrócony - jeś›li wię™c dokument byś‚ w rejestrze usunię™tych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został‚ przywrócony.Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 12.10.2010
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 10.10.2010
Dokument oglądany razy: 1 650